My Take w/ Stuart Varney Episodes (10)

S1 E1 Tuesday, November 27
S1 E4 Friday, November 30
S1 E5 Monday, December 3
S1 E6 Tuesday, December 4